Organdipity talks

Stories by “changemaker” Ilse Organe

Verandering spreekt (aan)! Wie Ilse graag wat meer op de voet volgt, kan terecht op deze blog. Lees meer over de uitdagingen die ze in projecten tegenkomt, welke obstakels en verrassingen (aangenaam of niet) het hele proces drastisch kunnen beïnvloeden en hoe je soms creatief uit de hoek moet komen met oplossingen. Boeiende lectuur voor de liefhebbers van verandering. Deze talks kunnen echter evengoed wat bedenkingen, inzichten of hersenkronkels zijn van wat Ilse die dag heeft zien gebeuren in de wereld om zich heen.